Wat is LOB?

Onder Loopbaanoriëntatie, -ontwikkeling en –begeleiding (LOB) verstaan we het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee de school studenten tijdens hun opleiding ondersteunt bij het leren maken van loopbaan- en studiekeuzes.

Droomloopbaan werkt met drie pijlers: Leren Leven, Leren Leren, Leren Kiezen

Door LOB Integraal in te zetten naar Mentoraat & Decanaat krijgt het nog meer waarde voor de leerlingen.
LOB gaat om het aanleren van vaardigheden om een leven lang te ontwikkelen en om het leren maken van keuzes, zodat studenten hun loopbaan kunnen (bij)sturen en kunnen manoeuvreren in een onzekere arbeidsmarkt. LOB draagt bij aan de ontwikkeling van studenten tot wendbare en zelfsturende professionals, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling.  Zowel op het vo, mbo als op het hbo geldt dat inzicht in talenten, kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden van belang is voor het maken van weloverwogen keuzes in studie en loopbaan.

De vijf loopbaancompetenties

Een jongere leert loopbaankeuzes maken door het ontwikkelen van de vijf loopbaancompetenties:

  1. kwaliteitenreflectie
  2. motievenreflectie
  3. werkexploratie
  4. loopbaansturing
  5. netwerken.

Door het ontwikkelen van loopbaancompetenties krijgt de jongere meer inzicht in zichzelf als professional en ontwikkelt hiermee een beeld van welk werk en werkomgeving het beste past. Er zit geen vaste volgorde in hoe de loopbaancompetenties ingezet moeten worden. Wel is het werken aan de competenties een cyclisch proces dat tijdens de gehele onderwijsperiode plaats vindt. 

Scroll naar boven