Modules

Alle modules werken samen voor een integrale benadering
van LOB, mentoraat en decanaat.

LOB - Modules
LOB begint al in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en loopt door tot aan het eindexamenjaar. Door middel van LOB-activiteiten zoals bijvoorbeeld beroepskeuzetesten, bedrijfsbezoeken, stageperiodes en individuele begeleidingsgesprekken krijgen leerlingen een beter beeld van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de eisen die gesteld worden aan bepaalde beroepen.
LOB Dossier

Alle ervaringen verzameld op ÊÊn plek samen met de vijf loopbaancompetenties

Doorlopende leerlijn

Elke school kan een eigen leerlijn maken. Maak verschillende opdrachten en activiteiten voor de leerlingen

Mentoraat - Modules
Breder dan de cijferlijst, alles wat de leerling doet tijdens en naast school kan een plek krijgen.
Krijg een goed beeld van wie de leerling is, wat die kan en wat de drijfveren zijn.
Gespreksvoering

Zorg voor een goede voorbereiding van gesprekken & borg de uitkomsten en afspraken

Leerlingvolgsysteem

Volg de voortgang van de leerlingen. Wanneer een leerling overgaat, neemt de leerling het dossier mee.

Decanaat - Modules
Overzicht in huidige leerlingen, voortang, profielkeuzes en vervolgstudiekeuzes.
Daarnaast blijven de Alumni leerlingen bereikbaar voor bijvoorbeeld terugkomdagen.
studievaardigheden

Ontwikkel belangrijke studievaardigheden

profiel- & studiekeuze

Met de profiel en studiekeuzematrix wordt de leerling geholpen in het keuzeproces

KLAAR OM DE VOLGENDE STAP TE ZETTEN?

Vraag een vrijblijfende demo aan van onze software en ga aan de slag!

Scroll naar boven