Kennisweb : Algemeen
Wat is Mijn DigiPort?
Geplaatst door Justin Lambeck op 22 September 2015 20:12

Laat zien wie je bent via een digitale representatie van jezelf! Gebruik je eigen documenten, foto’s, bewijsstukken en afbeeldingen om een compleet beeld van jezelf op te tekenen in je eigen uitgebreide online omgeving. Je geeft zelf aan wie je portfolio mag bekijken en via verschillende overzichten en rapporten kan jij je voortgang monitoren en delen met anderen. Mijn DigiPort is niet alleen het scherpst geprijsde digitale portfolio veel belangrijker: Het is het meest uitgebreide LOB instrument dat op dit moment op de markt is.

De VO-raad noemt een aantal elementen voor succes van het LOB en daarnaast inhoudelijke aspecten waar een krachtige LOB omgeving aan dient te voldoen. Wij hebben ons uiterste best gedaan om al deze items in ons instrument een logische plek te geven.

Mijn DigiPort’s elementen voor succes
- Programma start in de brugklas, LOB is geen moment maar een proces.
- LOB is geïntegreerd in het onderwijs.
- Werken aan loopbaancompetenties.
- Loopbaangesprekken zijn de motor van het programma en elk gesprek eindigt met een actie van de leerling.
- De rode draad en juiste mix van aan activiteiten kan per school verschillen.
- Leerling kan perfect zijn of haar keuzeproces presenteren.
- Krachtige individuele feedback instrumenten voor alle betrokkenen.
- De ouders krijgen naast hun rol voor hun eigen kind een experttaak in het netwerk.
- Alumni worden tevens expert en blijven in het netwerk. (handig voor een terugkomdag)
- Lokale bedrijven en instellingen hebben een actieve rol en plek in het netwerk


Digitaal leerling portfolio / plusdocument in het VO
Het portfolio / plusdocument kan een belangrijk instrument zijn binnen het proces van integrale
leerlingbegeleiding. De leerling geeft met het portfolio zelf inzicht in het verloop van zijn leerproces.
Dit levert de docent of mentor waardevolle informatie om de leerling te bevragen en te adviseren, te
steunen en te sturen. De docent of mentor die regelmatig het portfolio raadpleegt, kan tijdig hiaten
en problemen signaleren en hier adequaat op inspringen. Daarmee is het portfolio tevens een
uitermate geschikt middel niet alleen om uitval te voorkomen, maar juist ook om leerlingen beter te
motiveren. Verder kan het portfolio een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van een leerling. De
driehoek leerling, ouders en school wordt in zijn kracht gezet en een mooiere warme overdracht kan
je je niet wensen.

 


Justin en Marc