Leerlingen leren zichzelf te waarderen, hun grenzen te stellen, feedback te geven en te ontvangen en te reflecteren op wat ze doen en waar ze mee bezig zijn.

Droomloopbaan zorgt ervoor dat leerlingen laten zien wat ze hebben gedaan en of ze dat met creativiteit en passie hebben gedaan.

We sluiten veel meer aan bij wat leerlingen aanspreekt en verbreden daardoor onze horizon.